Hlavná stránka | Kontakt
Hlavná stránka
Kurzy
Ceny kurzov
Vozový park
Fotogaléria
Kontakt
Vaše pripomienky
Legislatíva
Download
Online Testy

naše stránky na facebooku

Legislatíva

Legislatíva

Informácie k zákonu o cestnej premávke
Dňa 3. decembra 2008 sa Národná rada Slovenskej reupibliky uzniesla na zákone č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dňa 1. apríla 2009 nadobúda účinnosť zákon č. 84/2009 Z.z., ktorým sa prvýkrát novelizuje zákon č. 8/2009 Z.z. V dôsledku nejednoznačného výkladu zákazu používania chodníka inými účastníkmi cestnej premávky ako chodcami, bol pozmenený § 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. a súčasne bol § 71 citovaného zákona doplnený o nový dôvod zadržania vodičského preukazu orgánom Policajného zboru. Podľa nového ustanovenia § 71 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z.z. - "Orgán Policajného zboru, ktorý vodičský preukaz vydal, zadrží vodičský preukaz na základe doručeného exekučného príkazu. Zadržaním vodičského preukazu môže poveriť aj policajta. O zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie.“
Dňa 3. marca 2010 Národná rada SR schválila zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jedná sa o značne rozsiahlu novelizáciu zákona č. 8/2009 Z.z., ktorá sa dotýka i ôsmych iných zákonov. Účinnosť nadobudol 1. júna 2010.
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
http://www.minv.sk/
Aktuality
Autoškola ARENDÁČ Najbližšie kurzy otvárame 14.3.2023 o 14.30 hod. . Prihlasovať sa môžete pomocou prihlášky na našich webových stránkach alebo na niektorých z kontaktov. Informujte sa na: 0915 935 363, 0948 278 847.
• 6.03.2023

Spustili sme naše nové webové stránky, na ktorých nájdete všetky potrebné a vždy aktuálne informácie pre úspešné absolvovanie výcviku v našej autoškole.
• 01.09.2010

ANKETA driving school
Ako ste sa dozvedeli o našej autoškole?
Z internetu
- (134)
Od známych
- (104)
Z Facebooku
- (123)
Inak
- (114)
Počet hlasujúcich: 475Designed & Development by ©2010 Autoškola ARENDÁČ | Copyright ©2010 Autoškola ARENDÁČ