Hlavná stránka | Kontakt
Hlavná stránka
Kurzy
Ceny kurzov
Vozový park
Fotogaléria
Kontakt
Vaše pripomienky
Legislatíva
Download
Online Testy

naše stránky na facebooku

Kurzy

Kurzy

Ako ste sa mohli dočítať na hlavnej stránke, naša autoškola prevádza výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenia skupiny B.
Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a podskupiny B1. Do skupiny B patria motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg a jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla podľa predchádzajúceho odseku a prípojného vozidla, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.
Do skupiny B1 patria trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá skupiny B, ktorých najvyššia povolená rýchlosť prevyšuje 45 km.h-1, s ktorýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacím motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, alebo sú poháňané akýmkoľvek iným zariadením dosahujúcim rovnaké technické údaje. Pohotovostná hmotnosť týchto vozidiel nesmie presahovať 550 kg; do pohotovostnej hmotnosti vozidla poháňaného elektromotorom sa nezapočítava hmotnosť akumulátorov
Do skupiny AM patria dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1, s akýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacím motorom s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 okrem bicyklov dodatočne vybavených pomocným motorčekom s pohonom spaľovacím motorom s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 a s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km.h-1.
Organizácia kurzov
Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku.
Dĺžka štandardných kurzov je stanovená približne na 9 týždňov. Počas tejto doby sa žiadatelia oboznámia s predpismi o cestnej premávke, s teóriou konštrukcie a údržby vozidila a s teóriou vedenia vozidla. Pri individuálnych kurzoch sa dĺžka kurzu stanoví podľa dohody so zákazníkom. Začiatky kurzov nájdete vždy na naších webových stránkach v sekcii Aktuality.
Teoretická výuka v štandardných kurzoch sa organizuje spravidla v dvoch dňoch za týždeň. Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.
Praktické jazdy sa organizujú podľa dohody individuálne s každým zákazníkom počas celého dňa, spravidla od 6.00 - 21.00 hod., a to aj v sobotu alebo nedeľu.
Pred začiatkom kurzu je nutné predložiť doklad o lekárskej prehliadke vodiča. Informácie o tejto prehliadke získate na úvodnej hodine v našej autoškole.
V prípade potreby bližších informácií nás kontaktuje na telefónne čísla alebo e-maily uvedené v kontaktoch.
Aktuality
Autoškola ARENDÁČ Najbližšie kurzy otvárame 28.a 29.5.2024 o 14.30 hod. . Prihlasovať sa môžete pomocou prihlášky na našich webových stránkach alebo na niektorých z kontaktov. Informujte sa na: 0915 935 363, 0948 278 847.
• 29.04.2024

Spustili sme naše nové webové stránky, na ktorých nájdete všetky potrebné a vždy aktuálne informácie pre úspešné absolvovanie výcviku v našej autoškole.
• 01.09.2010

ANKETA driving school
Ako ste sa dozvedeli o našej autoškole?
Z internetu
- (1041)
Od známych
- (1304)
Z Facebooku
- (1087)
Inak
- (1119)
Počet hlasujúcich: 4551Designed & Development by ©2010 Autoškola ARENDÁČ | Copyright ©2010 Autoškola ARENDÁČ